E. komercijos sprendimų diegimas UAB Pjovėjai veikloje

ES lėšomis finansuojamo projekto tikslas – Diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu UAB Pjovėjai, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto siekiami rezultatai – skaitmenizuoti įmonės veiklą internete ir sukurti įmonės UAB „Pjovėjai“ platformą atsižvelgiant į esamos rinkos tendencijas, kurią klientai pasieks tiesiogiai iš tinklapio atlikdami registraciją bei prisijungdami prie savitarnos. Įdiegti sprendimai leis efektyviau teikti paslaugas elektroninėje erdvėje, valdyti visas sutartis, klientų duomenis bei sutarčių vykdymo kontrolę, darbus ir dokumentus, padės greitai ir tiksliai įvertinti, kaip vykdomos užduotys, kas atsakingi už jų vykdymą ir kt. Įgyvendinus projektą, tikimasi, kad sustiprės UAB „Pjovėjai“ įmonės atsparumas galimiems sukrėtimams, didės pardavimo pajamos, taip pat augs darbo našumas. 

Iš viso projekto biudžetas 59 970 Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją pagal priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“ projektui skirta 44 977,50 Eur, likusią – 14 992,50 Eur sumą investuos pati įmonė.

Projekto trukmė yra vieneri metai. Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. kovo mėn., o jį planuojama baigti 2023 m. kovo mėn.